Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING ENERGIE

 

Bosmans Financieel Advies, gevestigd aan de Hofstraat 10a te Valkenswaard is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bosmans Financieel Advies
Hofstraat 10a, 5554 EB Valkenswaard
040-2040605 / 06-47374170
info@bosmansmaatwerk.nl
www.bosmansmaatwerk.nl
KvK-nummer 17177303
BTW-nummer NL001698493B60

Persoonsgegevens die wij verwerken

Op www.bosmansmaatwerk.nl kunt u uw naam en emailadres achterlaten om een nieuwsbrief te ontvangen. Wij gebruiken geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bosmansmaatwerk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens

Bosmans Financieel Advies verwerkt met uw toestemming uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst met het doel u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bosmans Financieel Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens die door de overheid kunnen worden opgevraagd, worden bewaard zo lang als overheid deze informatie kan opvragen.


Welke data worden bewaard?

Alle gegevens die benodigd zijn om een contract met een energieleverancier af te kunnen sluiten.

Waarom wordt een contract bewaard?

Vanwege het oversluiten cq. vernieuwen van een nieuw contract.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bosmans Financieel Advies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Bosmans Financieel Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bosmans Financieel Advies gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bosmans Financieel Advies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-enwat-doe-ik-ermee/

Cookie: Googly Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die de websitegebruiker meet
Bewaartermijn: 24 maanden

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 24 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@bosmansmaatwerk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Bosmans Financieel Advies zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Bosmans Financieel Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bosmans Financieel Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of via info@bosmansmaatwerk.nl

Wat zijn uw verplichtingen

TOESTEMMING: De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor het afsluiten van een nieuw energiecontract.

OVEREENKOMST: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Bosmans Financieel Advies verwerkt op uw verzoek uw gegevens voor het aanvragen van een nieuw energiecontract. Het is uw verplichting om persoonsgegevens op te geven. Mocht u deze gegevens niet willen verstrekken kan Bosmans Financieel Advies de aanvraag niet in behandeling nemen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerking over deze privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt deze richten aan Bosmans Financieel Advies via info@bosmansmaatwerk.nl